Boken kommer

En service till dig som av hälsoskäl har svårt att komma till biblioteket.

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som har svårt att besöka biblioteket, men ändå vill ha tillgång till bibliotekets utbud. En bokpåse plockas ihop enligt dina önskemål. Med hjälp av ett bokombud levereras böckerna hem till dig en gång i månaden.

Via Boken kommer kan du låna:

  • Tryckta böcker
  • Böcker på lätt svenska
  • Ljudböcker
  • Musik-cd

För dig som har svårt att se finns även:

  • Böcker med stor stil
  • Talböcker

Att  vara bokombud
Med din hjälp kan en person som på grund av hög ålder eller funktionsnedsättning och inte längre kan ta sig till biblioteket fortsätta att vara låntagare. Som bokombud hjälper du Boken kommer-låntagare genom att lämna och hämta böcker vid regelbundna hembesök. Att hjälpa till som bokombud är helt ideellt och ger ingen ekonomisk ersättning. Som bokombud har du tystnadsplikt.

Vill du veta mer om Boken kommer eller hur du blir bokombud? Kontakta bibliotekarie Christina Klarström.