Blixtkrig!

De flesta av oss är uppfödda med hollywoodtyskar som tanklöst kastar sig över stup om ordern så ges. I Niklas Zetterlings "Blixtkrig!" ställs dessa fördomar om orderkåta tyskar på huvudet.

På verklighetens slagfält var det i mycket så att de allierade stod för råstyrkan och tyskarna för tankeverksamheten. Tyskarnas orderstruktur var decentraliserad och direkt uppmuntrade egna initiativ! Zetterling visar att det gång på gång var detta och en stor smidighet i att omgruppera och nybilda stridande förband som gav tyskarna segrar. Häpnadsväckande segrar! Fälttåget i väst 1940 var i princip vunnet på tio dagar! Den nyss så stolta franska armén var slagen på reträtt och den brittiska expeditionskåren snart på vild flykt mot kanalhamnarna. Men Zetterling bestrider att segerreceptet var någon revolutionerande ny krigföring, "blixtkrig" - utpräglat snabba militära operationer som främst bygger på överraskning. Han pekar på att tyskarna snarare förfinat metoder som sedan länge varit eftersträvade inom krigskonsten. Något blixtkrigskoncept fanns inte! Niklas Zetterlings bok "Blixtkrig!" utgör mythbusting av bästa sort.

/Thomas Hallin