Big bang

Boken är en komprimerad och populärvetenskapligt hållen historia till kosmologin, läran om världsalltets uppbyggnad. Simon Singh lotsar läsaren från mytologi till modern vetenskap; från första Mosebok till big bang.

Författaren vill förmedla insikt om vad vetenskap egentligen är och hur den fungerar. Big bang-teorin är ett utmärkt exempel på hur en vetenskaplig idé uppstår, utformas och prövas, befinns vara giltig och till slut accepteras. Under resans gång har mindre livskraftiga teorier diskrediterats och fallit ifrån medan andra justerats och kompletterats. Historien kantas förvisso av genialitet - förkroppsligad i personer som Galileo, Newton och Einstein - men också av sällsynt hårt arbete, lyckliga tillfälligheter och lidnerska knäppar. Och Simon Singh noterar hur en inneboende konservatism i den etablerade forskarkåren och religiösa dogmer ofta lägger hinder i vägen för utvecklingen - men också tvingar nytänkarna att vässa argumenten. Inte sällan har en ny generation forskare måst träda till innan etablissemangets elfenbenstorn faller. Forskningsprocessens krogiga vägar illustreras främst i 1900-talets utdragna drabbning mellan anhängarna av teorin om ett stationärt universum och dem förespråkande teorin om ett expanderande universum. Denna svettiga armbrytningsmatch avgjordes 1964, av en slump, när två radioastronomer i sin nitiska strävan att eliminera allt störande radiobrus från sina mätningar råkar upptäcka ekot av big bang. I processen hade några oskyldiga duvor fått sätta livet till …

/Thomas Hallin