Barnkonventionens dag

Vi uppmärksammar barnkonventionens dag 20 november

Fem glada barn och tonåringar

Hurra för barnkonventionen!

Den 20 november firas barnkonventionens födelsedag.
1989 på detta datum antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som vi kallar den.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.

Barnkonventionen fastslår att barn är individer med egna rättigheter,
inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.
Barn är alla människor under 18 år.
 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar.

Fyra av dem är grundläggande principer:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Alla barn har rätt till liv och utveckling

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

På ditt bibliotek kan du hitta böcker om barnkonventionen och om barns rättigheter
både för barn och för vuxna. 

På några bibliotek finns böckerna framplockade som en liten utställning
dagarna kring Stora barndagen 20 november.

Här kan du läsa mer om barnkonventionens alla artiklar.

Taggar:

den 17 november 2021