Avlösning

Ensamma karaktärer i ett drömlikt flöde.

Avlösning är den norske författaren Tor Ulvens enda roman. Här avlöser scenerna och de olika namnlösa tillika ensamma karaktärerna varandra i ett sömlöst, närmast drömlikt flöde, utan kapitelindelningar eller andra avgränsningar än en blankrad då och då. Med mycket precisa meningar, och under ett ständigt skiftande ljus, skildras olika vardagliga skeenden, fenomen och funderingar, såsom tillexempel att vänta på spårvagnen eller känslan av förlorad kärlek. Någon handling förutom det som händer i de olika scenerna finns inte, ej heller någon karaktärsutveckling eller särskild konflikt. Allt är av samma vikt och beskrivs lika ingående som något annat. Ändå förblir det oupphörligen intressant, bland annat eftersom texten på ett sätt blottlägger tillvaron som sådan och ställer den i ett ljus som man tidigare inte tänkt på. Eller kanske snarare: som man tidigare inte visste att man redan tänkt på.

Det är en bok av en sort som det finns alldeles för få av och som efter en eller rentav flera genomläsningar fortfarande ger något nytt, något man inte såg förra gången man läste den.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Johan Fagervall den 9 juni 2020