Att vilja men inte kunna

Pedagogiskt om ett utbrett problem

Elin Lundberg är socionom och familjeterapeut och arbetar bland annat på en ungdomsmottagning i Uppsala. I sitt arbete kommer hon ofta i kontakt med tjejer som har ont vid sex. Det är ett vanligt men föga omtalat problem som kan leda till vestibulit - ett tillstånd som gör att ”det känns som att underlivet brinner”. Allt detta råder det stor okunskap kring, både bland allmänheten och tyvärr också inom vården. Just på grund av dessa stora kunskapsluckor så har Elin Lundberg skrivit en självhjälpsbok i ämnet, som kanske framförallt är riktad till den som själv lider av smärtor vid sex.

I den kan man läsa om ny forskning kring hur kroppen och hjärnan fungerar, om anknytning och om normer och krav. I boken får vi också följa fyra kvinnor som alla har problem med smärtor och som hanterar dem på olika sätt, beroende på personlighet och omständigheter. Dessa kvinnor är fiktiva, men baserade på verkliga fall. Boken innehåller också konkreta tips och redskap som kan användas av läsaren för att försöka lösa sina problem med smärtor.

Det är en pedagogisk och folkbildande bok, lätt att läsa och kryddad med humor. Den har självklart en tydlig målgrupp, men jag rekommenderar den ändå åt alla, eftersom det är en lärorik och viktig bok om ett förbisett och utbrett problem i samhället.

/Johan Fagervall

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Johan Fagervall den 9 augusti 2017