Ateism: förnuftet på villovägar

Skrattretande och ögonbrynshöjande läsning - tvättäkta svensk kreationism, direktimporterad från USA.

Vesa Annala är teolog, pastor, författare, föredragshållare och kreationist, han tror m.a.o. att en gud sade "Varde ljus ...". Förmodligen i syfte att göra sig trovärdigare i lite mer sekulära kretsar poserar han också som ”f.d. ateist”. 
 
I sin bok "Ateism: förnuftet på villovägar" går Annala till storms mot de sk "nyateisterna", främst då evolutionsbiologen Richard Dawkins och journalisten Christopher Hitchens men också de svenska Humanisternas ordförande, Christer Sturmark. Det kan sägas på en gång, tillvägagångssättet är mycket oärligt. Annala missrepresenterar ofta sina meningsmotståndare å det grövsta. Annala påstår bla att Dawkins & Co missförstår ondskan i Bibeln, de sägs missa att denna är den förtappade mänsklighetens verk - han nämner inte med ett ord att det är den bibliske gudens egen ondska som de pekar ut. Vidare är Annala angelägen att söka jämställa big bang- och evolutionsteorin med religion. I syfte att åvägabringa detta låter han tex påskina att Dawkins bokstavligen menar att en gen är "självisk", att Charles Darwin seriöst tillskrev det naturliga urvalet mänskliga egenskaper när han beskrev att det  "förbättrar" och "förkastar". På denna grund hävdar Annala att Dawkins och Darwin gjort evolutionen till en personlig gud ... Detta är quote mining på typiskt kretionistmanér, citat lösrycks ur sina sammanhang och fås att stå för något sagesmannen inte menar.
 
På många sätt följer Annala kreationisternas formulär 1A i sina angrepp mot big bang- och evolutionsteorin, som i hans kretsar går under samlingsbeteckningen ”evolutionism”.  Till standardförfarandet hör tex att söka diskreditera evolutionsbiologin genom att komma dragandes med piltdownmannen, en paleontologisk bluff som i förstone togs för äkta; genom att envetet och mot bättre vetande hävda att fossilen inte visar några ”mellanformer”; genom att oupphörligen och mot fysikernas protester påstå att konsekvensen av termodynamikens andra huvudsats blir att livet på jorden inte kan existera (utan gud), osv. Annala är heller inte så litet anfäktad av konspirationsteorier. I hans värld härskar ateismen oinskränkt  över media, forskningsinstitutioner och utbildningsapparat. Ateismen målas upp som en hel ideologi som sjanghajat vetenskapen för sina egna syften. Annala menar att ateisterna är rädda för kreationismen, i synnerhet dess moderna och ”vetenskapliga” tappning, ”Intelligent Design”. Det måtte väl såldes vara därför ID-förespråkarna systematiskt nekas tillgång till vetenskapens fina salonger, enär stygga ateister bevakar ingångarna?

Att läsa Annalas bok är en fascinerande titt in i upp- och nedvända världen. Författaren ägnar ett helt kapitel åt att söka tillskansa kristendomen äran för hela den vetenskapliga revolutionen. Samtidigt gör han sitt allt för att undergräva två av dess mest välgrundade teorier, dvs de som inte går att förena med biblisk bokstavstro. Och medan han går lös på misshaglig vetenskap citeras friskt ur Nya Testamentet. Här är kraven på bevis inte riktigt så hårda. Bibelns utsagor om Jesu gudomlighet och återuppståndelse betraktas som fullt trovärdiga, vilket "bevisas" med ännu fler bibelcitat och en substantiell utombiblisk referens, det sk Testimonium Flavianum - ett berömt falsarium där antikens kristna, i syfte att ge profant stöd för herre Jösses messiasstatus, helt sonika stoppat in ett textstycke i den judiske historikern Flavius Josefus verk. Men Annala känner nog ändå att detta inte riktigt räcker till, varför han vill vända på bevisbördan. Eftersom guds närvaro i skapelsen är "uppenbar" måste ateisten bevisa att gud inte finns!? Vilket enligt Anna själv inte går "eftersom gud är ouppnåelig för vetenskapens metoder", "Gud är icke-materiell", finns "bortom tid och rum".
 
På biblisk tid fanns tydligen evidence galore, guds existens bekräftades genom talande åsnor, folk som förvandlas till saltstoder, solen ficks att stanna i sitt lopp över himlen, osv, men idag, ingenting. Om man inte räknar in uppenbarelser förstås, som Annala anser som legitim grund för kunskapsinhämning!? Det är med detta mindset som Annala och hans gelikar vill få in ID i skolans läroplan för naturvetenskap, om inte annat på politisk väg, vilket är ett reellt hot, inte minst i USA. En sådan utveckling är vad Dawkins, Hitchens och Sturmark rädds och vill sätta stopp för. Och i den kampen tas ingen hänsyn till religiösa sensibiliteter. Denna trio ”militanta” ateister brinner* för att hålla ovetenskapligt nonsens borta från skola och politiska beslut - även om Annala antyder att det nog mest handlar om att ateister vill hålla gud borta så att de kan fortsätta leva i synd. Tänk vilken gud i behaglig gärning det då vore om Annala kunde få bort evolutionen från skolschemat, det borde vara lätt eftersom den ju bara är en ”myt”. Allt som behövs är hitta fossil där det inte hör hemma, kaniner i det prekambriska skiktet tex, och Darwins idé skulle sjunka som Titanic efter mötet med isberget. Lycka till med det!

* Christopher Hitchens brinner tyvärr inte längre (även om många religiösa både vill och tror att han gör det), han dog 2011.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 23 februari 2015