Abraham Lincoln

Från fönsterlös timmerkoja med stampat jordgolv till Vita huset, Abraham Lincolns liv är i mångt och mycket sinnebilden av den amerikanska drömmen, stoff som film görs av.

Abraham Lincoln föddes 1809 i ett mycket enkelt lantbrukarhem i Kentucky. Han startade med två tomma händer, gjorde sig ett namn som självlärd advokat, satsade på politiken och blev mot alla odds USA:s 16:e president. I den amerikanska populärkultur som kommer oss till del upphöjs han praktiskt taget till status av gudom - i hur många filmscener har inte hans sätade marmorbildstod sammanbitet setts blicka ned från Lincoln memorial? Inte minst ur denna synvinkel är det mycket intressant att se hur hans hjältestatus står pall i en svensk biografi.

Staffan Ekendahl är journalist på Sveriges Radio och har bla varit utrikeskorrespondent i Washington. I sin bok "Abraham Lincoln - hans liv och tid" skildras Lincolns levnadsbana från födsel till dödsel. Barn-, ungdomsår, privatliv med ungdomsförälskelser och senare familjeliv får sin beskärda del av uppmärksamhet men tyngdpunkten ligger på Lincolns yrkeskarriär och dramatiska tid som president. Första hälften av boken har litet av Lindblads hagiograferande historiska ungdomsböcker över sig. I bokens andra hälft hamnar hjälteglorian något på sned.

Ekendahl beskriver Lincoln som ärlig, rättskaffens, politiskt förslagen och förlåtande, t.o.m. gentemot sina värsta fiender. Men som krigsledare under det nordamerikanska inbördeskriget 1861 - 1865 framstår han snarast som handfallen - Lincoln utser den ene inkompetente generalen efter den andre att leda striderna mot de upproriska sydstaterna och han fortsätter konsekvent att hålla dem under armarna långt efter att de visat sig inte vara uppgiften mogna. Lincoln framstår inte heller som den mest hängivne motståndaren till sydstaternas slaverisystem.

I april 1865 mördas presidenten just som han slutligen lyckats vinna kriget och rädda unionen, huvudsakligen i kraft av nordstaternas överlägsna resurser. Därefter tar Ekendahls biografi abrupt slut, bara följt av ett personregister med korta vad-hände-dem-sedan-notiser. Ingen analys eller nämnvärd summering förekommer. Men det är en bra nybörjarbok och fungerar även som reseguide om man vill följa "honest Abe" i fotspåren. I synnerhet i Springfield, Illinois, odlas minnet av denne amerikanske ikon intensivt, här finns Lincoln Home National Historic Site.

/Thomas Hallin