70-årsjubileum

2019 firar Täby bibliotek 70 år i kommunal regi.