50-årsjubileum på huvudbiblioteket

Täby huvudbibliotek firar 50 år på Biblioteksgången.

Våren 1972 flyttade Täby huvudbibliotek från Roslags Näsby till Täby centrum.
Det måste vi högtidlighålla!

Tävlingar och utställningar hela veckan.