Vi tar bort reservationsavgifterna!

Vi tar bort reservationsavgifterna!

Nu är det gratis att reservera

Från och med januari 2023 är det gratis att reservera för alla.
Sedan tidigare har det varit gratis att reservera barn- och ungdomsböcker
och nu utökar vi det till att även gälla vuxenböcker.

En avgift på 10 kronor tas dock ut om boken inte hämtas ut.
Om du ångrar en reservation efter att vi plockat den
är det därför viktigt att du meddelar oss detta innan sista hämtningsdagen.

Om du ångrar dig innan du fått meddelande om att den kommit in
kan du radera reservationen själv via Mina sidor.

Denna ändring gör vi efter svaren vi fått in i vår användarundersökning.
Vi fick in över 2000 svar, tack till alla er som tog er tid att svara.
Vi kommer arbeta med att bearbeta alla svar och fortsätta att 
utveckla biblioteken i Täby tillsammans med er!

Språk