Tillgänglighet på vår webbplats

Tillgänglighet på vår webbplats

Täby bibliotek står bakom den här webbplatsen. 
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, 
med eventuella kända tillgänglighetsproblem 
och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

För fysisk tillgäglighet, läs på våra biblioteks egna sidor.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig,
men som är undantaget från lagens tillämpningsområde
enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via
mejl till linnea.bjorkman@taby.se eller ringa 076 643 99 29.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
är vi tacksamma om meddelar oss,
så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.


•    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
•    Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
•    Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
•    Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2022.

Oskäligt betungande anpassning

bibliotek.taby.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning
enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

•    Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell
Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.
Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
bibliotek.taby.se publicerades 7 juni 2022.
Redogörelsen uppdaterades 25 maj 2022.
 

Språk