Lättlästa böcker

Lättlästa böcker

För dig som behöver eller vill läsa lättare texter.

Lättlästa böcker har kortare meningar,
rak handling och enklare ord.

Du hittar lättlästa böcker
på alla biblioteken i Täby.
Böckerna finns i olika svårighetsnivåer. 

Läs mer om att läsa på olika sätt.

Språk