Läsa bilderböcker tillsammans

Läsa bilderböcker tillsammans

Tips och trix för högläsningsstunden

Vill du göra mer än bara högläsa en bok rakt upp och ner?
Här kommer tips på hur du kan utveckla ditt högläsande!

Tanken är absolut inte att alla punkter ska prickas av vid varje högläsning.
Tipsen är tänkta som inspiration för att göra högläsningsstunden mysigare,
roligare och som en bonus - mer lärorik och utvecklande!

Förstå hur bok, text och bild fungerar 

 • Dra fingret längst texten när du läser.
 • Peka ibland på ordet du läser och säg ”här står det xx”. 
 • Prata om bokens framsida, baksida och titel.
 • Välj ut några bokstäver ur texten och lek med dem.
  Rita dem på ett papper, klipp ut dem, bilda nya ord med dem.
 • Peka på bilder och prata om vad ni ser.

Hur språket låter

 • Läs böcker på rim eller prata om vilka ord som rimmar med det ni läser.
 • Fundera på stavelser, till exempel klappa händerna i takt med stavelserna i ett ord. 

Att förstå berättelsen 

 • Be barnen fylla i en fråga ur texten med ett ord,
  till exempel ”katten var väldigt______”.
 • Använd vem, var när & vad-frågor kring det ni läst.
 • Ställ öppna frågor utan rätt eller fel svar ”hur tror du katten känner sig när det där hände”.
 • Ställ frågor kring texten som relaterar till barnens egna liv ”har du träffat en katt någon gång?”

Utveckla muntligt språk

 • Ge egna kommentarer kring den lästa texten,
  då blandas den lästa texten (skrivspråk) med muntligt språk.
 • Ställ öppna frågor och repetera barnens svar och utveckla dem språkligt.
 • Lyssna aktivt på barnet och uppmuntra till samtal.

Utveckla ordförrådet

 • Upprepa svåra ord i texten.
 • Peka på bilder och be barnet säga vad de föreställer,
  utveckla barnets svar och ge en mer utförlig förklaring.
 • Uppmuntra barnet att fråga om det är något orde hen inte förstår.
  Förklara orden på en nivå som barnet förstår.
 • Ge exempel på hur orden kan användas utanför texten
  och be barnen ge exempel.


Hoppas du fått inspiration till vidare högläsning med ditt barn.
Kom ihåg - det allra viktigaste är att ni har en rolig
och mysig stund tillsammans!

Språk