Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen är till för att skydda dina personuppgifter och stärka dina rättigheter över hur personuppgifterna används.

För att du ska kunna låna på Täby bibliotek behöver du registrera dig hos oss. 
Det betyder att du behöver skriva in ditt namn, personnummer och adress.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig möjlighet att låna, beställa och använda våra digitala tjänster. Vi behöver också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och beställningar. 

Din personliga integritet är viktig

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina personuppgifter.
Alla i personalen har skrivit på ett sekretessavtal. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter eller uppgifter om dina lån till någon annan.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig och du kan när som helst be om att få ditt konto och dina uppgifter raderade.
Vi raderar dina uppgifter om du inte använder våra tjänster på tre år.

Om du deltar på våra evenemang

Om du anmäler dig till våra evenemang kan vi behöva kontaktuppgifter till dig.
Vi raderar sedan dina uppgifter direkt efter evenemanget.

Språk