Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Lagstiftning

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Inom Täby biblioteks verksamhet använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer. När du blir låntagare ingår du ett låneavtal med Täby bibliotek. Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster, som att låna, reservera och använda bibliotekets digitala tjänster. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer, eller om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev. Täby bibliotek behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lånet raderas när boken är återlämnad om det inte finns några avgifter kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig och du kan när som helst be om att få kontot raderat (med undantag för om lån och avgift finns). Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster raderas dina uppgifter efter tre år (med undantag för om avgift finns).

När du anmält dig till ett evenemang raderas dina uppgifter efter att evenemanget har varit

Språk