Fortsätt läsa tillsammans

Fortsätt läsa tillsammans

Läs tillsammans även när barnet kan läsa själv

Högläsning tillhör inte bara småbarnstiden,
läsa högt för varandra kan vi göra livet ut!

Det är genom böckerna vi upptäcker världen,
lär oss om andra människor och känner empati.

När ditt barn kan läsa själv är det viktigt att fortsätta med högläsningen,
ni kan läsa svårare och tjockare böcker som hen själv inte kan läsa själv än.
Ni kan växelläsa, alltså turas om att läsa för varandra.

Och högläsning är ju såklart inte stängt till bara mellan vuxen och barn.
Läs för din partner, ditt syskon, för din mormor,
ditt husdjur eller högt för dig själv.

Att läsa högt hjälper dig att formulera och uttala ord, 
det kan också hjälpa dig att förstå och minnas texten bättre.
Och framförallt så är det en mysig stund som du delar med någon annan.

Och att lyssna på högläsning blir en aldrig för gammal för!

 

Språk