Böcker med stor stil

Böcker med stor stil

Storstilsböcker är böcker med extra stora bokstäver.

Böcker med stor stil är till för dig som har en synnedsättning.

Den förstorade texten ger böckerna ett större omfång.
En titel är därför ofta uppdelad på två böcker.
Innehållet är dock samma som i orginalboken.

Böckerna med stor stil är placerade på egna hyllor på biblioteket.

Läs mer om att läsa på olika sätt.

Språk