Visa titel Debug

1Q84: Bok 1, April-juni

Man skulle kunna säga att Murakami skriver om magisk realism men inte för att han följer reglerna och efterliknar framträdande författare i denna litterära riktning, men kanske i den mest filosofiska betydelse av denna term. Hans karaktärer är vanligtvis helt vanliga människor, de är människor (åtminstone på ytan) med ointressanta liv, rotade i vardagen och sina egna rutiner tills de befinner sig mitt i någonting som trotsar sunt förnuft och de grundläggande principerna i världen runt omkring oss. 

Tengo Kavana och Masami Aomame är huvudkaraktärerna i romanen "1Q84" och berättelsen är uppdelad mellan dem. De passar in i mönstret av typiska "Murakami" karaktärer där män oftast är intelligenta och ensamvargar. Kvinnor är oftast starka samt envisa.

“Tengo” det matematiska underbarnet i barndomen. Tengo jobbar idag (dvs. 1984) som deltidsanställd mattelärare på en privatskola och är författare med en opublicerad roman. 

Aomame är en kampsportsinstruktör som behandlar sitt liv såväl som sin egen kropp - som ett välstrukturerat system med tydligt definierade regler och strikt disciplin utformat för att systemet ska fungera optimalt. 

De är knutna till varandra genom ett liknande levande, en kort livshistoria och en till synes obetydlig tidpunkt i barndomen som kommer att spela en stor roll i deras liv. Som en följd av de separata omständigheterna bryts deras monotona vardag och de drivs in i den parallella världen som finns i romanen 1Q84, som skiljer sig från "vår världen” med subtila avvikelser i historien och något som inte är fullt så subtilt är att det finns två månar på himlen. I den här världen blir de inblandade i ett förlopp av händelser utanför deras kontroll medan de desperat söker efter varandra.

Titeln på romanen är en tydlig antydning till George Orwells "1984" (nummer 9 uttalas på japanska som "Q" dvs. "kyu"), men utöver detta är länkarna mellan dessa två verk ganska dimmiga och diffusa. Båda romanerna äger rum i den typ av anti-utopier som styrs av gråa eminenser, och i Murakamis arbete finns en version av den allvarliga storebrodern och en atmosfär av ständig övervakning och förföljelse, men en skillnad är att "1Q84" är nästan helt utan politiska konnotationer. I Murakamis parallella verklighet hålls ändarna av "små män", fantastiska varelser med ett otydligt syfte och dimmig symbolisk mening.

Murakami beskriver sin kreativa process där han startar med en titel eller med en stark symbolisk händelse vilken gör att historien leder sig själv genom sin kurs till det oundvikliga slutet. I denna process ser han sig själv som en slags förmedlare av sin egen fantasi, vars roll är att definiera och förklara denna impuls,för att överföra dem så troget som möjligt. Romanen "1Q84" är  full av fantasifulla bilder och händelser vars innebörd är alltid delvis outgrundlig och i sin tur obefintlig.

Murakamis “1Q84” är en omfattande roman på grund av mängden ämnen den behandlar. "1Q84" är Murakamis mest ambitiösa verk hittills, med ämnen som går genom historien, genom rymden och ser på alla aspekter av mänsklig existens i en sådan utsträckning att han kunde betraktas som hans försök att skriva en "komplett roman", men endast villkorligt. Murakami arbetar inte i en encyklopedisk-metafysisk stil som ryska klassiker även om han är inspirerad av dem. Hans stil är reducerad, och meningen är enkel så att läsaren enkelt kan överlämnas till att koncentrera sig på berättelsen.

 

Tipsat av: Tamara

Liknande titlar

Språk