Återflytt

Täby huvudbibliotek flyttar tillbaka.

Kl. 16:00 den 2 december stänger Täby huvudbibliotek sina tillfälliga lokaler i Täby centrums galleria och påbörjar återflytten till ordinarie, nyrenoverade lokaler. I januari slår huvudbiblioteket upp portarna på Biblioteksgången 13 igen.

I och med återflytten kan du som lånar på Täby huvudbibliotek få långlån! Mer information om den saken här.

Nedan ses hur långt renoveringen av bibliotekslokalerna i Kulturhuset/Bibliotekshuset är gången nu i november 2017.

2017-11-17: bokinkastet från Biblioteksgången - öppet när biblioteket är stängt.

______

2017-11-17: nyriggade larmbågar i entréhallen.

______

2017-11-16: återlämningsmaskinen åter på plats.

______

2017-11-16: återlämningsmaskinens två frontmoduler.

______

2017-11-06: bibliotekets entré - den omstylade ljusbrunnen.

______

2017-11-06: bibliotekets entré - bakom dragspelsväggen i glas ses vuxenavdelningens bokhall.

______

2017-11-06: bibliotekets entré - huvudingången till vänster och till höger, glasväggarna till återlämningsmaskinens rum.

______

2017-11-06: bibliotekets entré - till vänster, glasdragspelsväggen till bokhallen och rakt fram, passagen till den nya hissen.

______

2017-11-06: bibliotekets entré - trappan till södra trapphuset.

______

2017-11-03: återlämningsmaskinens rum
2017-11-03: återlämningsmaskinens rum.

______

2017-11-03: barnavdelningen
2017-11-03: barnavdelningen.

______

2017-11-03: ungdomsavdelningen med dörrarna till det nya sagorummet i fonden.
2017-11-03: ungdomsavdelningen med dörrarna till det nya sagorummet i fonden.

______

2017-11-03: korridor till norra trapphuset.
2017-11-03: korridor till norra trapphuset.

______

2017-11-03: trappen till läsesalen.
2017-11-03: trappen till läsesalen.

______

2017-11-03: läsesalen, med hiss.
2017-11-03: läsesalen, med hiss.

______

2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall.
2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall.

______

2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, hörnet mot Estrids torg och personalens lunchrum.
2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, hörnet mot Estrids torg och personalens lunchrum.

______

2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, dörren till personalens lunchrum till vänster och nödutgång till södra trapphuset till höger.
2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, dörren till personalens lunchrum till vänster och nödutgång till södra trapphuset till höger.

______

2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, hörnet mot Esplanaden och Estrids torg.
2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall, hörnet mot Esplanaden och Estrids torg.

______

2017-11-03: korridoren med personalens arbetsrum.
2017-11-03: korridoren med personalens arbetsrum.

______

2017-11-03: till höger, mellan pelarna - bibliotekets program-/eventrum.
2017-11-03: till höger, mellan pelarna - bibliotekets program-/eventrum.

______

2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall - här ska informationsdisken stå.
2017-11-03: vuxenavdelningens bokhall - här ska informationsdisken stå.

Taggar:

den 4 november 2017